Никой не иска да купи врачанска дискотека

Никой не иска да купи знаковата врачанска дискотека „GO PLAY“, известна като „Буркана“. Данъчните я продават с прилежащото бивше кафе-клуб „Антик“. Недвижимият имот е с  площ 964.69 кв.м. А първоначалната му цена е 881 475 лв.

Първият търг за двете заведения, които НАП продава заради дълг на собственика, бе в последния ден на миналата година.

Заради липса на кандидати, на 31 януари ще се проведе втори кръг за наддаване.

За да се включат в наддаването, желаещите трябва да преведат по банков път до 25 януари депозит в размер на 20% от началната продажна цена.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top