КЗК спря обществената поръчка за пътя Мездра-Ботевград

КЗК спря обществената поръчка за изграждането на участък от пътя Мездра – Ботевград заради жалба. Става въпрос за 20-километрово трасе на път І-1 (Е-79) лот 1 от км 174+800 до км 194+122.

На 12 октомври 2018 г. Агенция “Пътна инфраструктура” стартира обществените поръчки за избор на изпълнител при изграждането на 33 км от път I-1 между Мездра и Ботевград, обособени в два участъка – лот 1 и лот 2. Предвижда се строителството на направлението Видин – Ботевград да започне от една от най-сложните отсечки предвид терена, през който преминава. По тази причина участъкът е разделен в два лота, за да може да се работи едновременно и обектът да бъде завършен в кратък срок.

Пътят ще бъде с две платна с по две ленти за движение в посока. Трасето ще следва съществуващия път, който ще бъде разширен до новия габарит, а настоящото трасе ще бъде основно ремонтирано. По нов терен бъдещият скоростен път ще се развива в участъците покрай селата Люти дол, Типченица, Новачене и Скравена. На обхода на село Люти дол ще бъдат построени два тунела с дължини 490 м и 340 м. Ще бъдат изградени и ремонтирани редица съоръжения – над жп линията Мездра – София, мостове над р. Искър, Малата река, Калница, Бебреш, Рударка, както и пътен възел при село Новачене. Пресичанията на републиканските и общинските пътища ще се осъществяват чрез кръгови кръстовища “Мездра”, “Дърманци”, “Ребърково”, “Люти дол”, “Скравена” и “Ботевград”.

За участъка от лот 2, който е с дължина 13,4 км, отварянето на офертите за изпълнение на строително-монтажните работи е предвидено за 25 януари 2019 г.

Общата стойност на участъка между Мездра и Ботевград е около 302 млн. лв. без ДДС. Проектът ще се финансира със средства от републиканския бюджет.

За първи път при изпълнението на обществените поръчки за строителство на двата участъка от пътя ще се приложи нова схема на плащане, която предвижда цялата стойност на договора да се разплати на изпълнителя, след като бъде подписан Акт 16 за завършване на обекта и има издадено разрешение за ползване на новопостроения пътен участък. Целта е изпълнителите да завършат обекта качествено и в кратък срок.

Направлението Видин – Ботевград /167 км/ е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ до 2022 г., тъй като с цялостната модернизация на трасето от Дунав мост 2 ще се осигури бърза връзка между автомагистралите “Хемус”, “Тракия” и “Струма”. С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на шума и замърсяването на околната среда от интензивния тежкотоварен трафик.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top