Национален парк „Пирин” дава 183 хил. лв. за борба с короядите

Национален парк „Пирин” обяви обществена поръчка за броене и борба с вредните насекоми на територия си. Тя е за 183 хил. лв.

Изпълнителят ще трябва да определи кои са основните вредни насекоми на територията на парка. Да изгради площадки за изследването им, да отчете данните и да анализира резултатите от теренните наблюдения. Както и да заложи феромонни уловки за вредителите. Трябва и да се направи прогноза за развитието на популациите от вредни насекоми на територията на парка за следващите няколко години.

Поръчката се прави най-вече заради короядите. Целта  е да се установи дали този вредител по иглолистните дървета е намалял, или предприетите мерки не действат. Короядът унищожи през последните 5 години десетки хиляди декари с иглолистни гори в Рила, Пирин и Родопите.

Залагането на феромонните уловки, снемането на данните и анализирането им ще продължат около 12 месеца.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top