Община Асеновград дава близо 60 хил. лв. за дървета и храсти

Община Асеновград обяви обществена поръчка за доставка на растителност. Прогнозната й стойност  е 58 333 лв. без ДДС. А срокът на изпълнение – до 31.12.2019 год. или до достигане на определената за дейността сума.

Доставката на растителност включва широколистна и иглолистна дървесна, храстова растителност, цветя, тревно семе и други. Тя ще се извършва въз основа на писмена заявка от община Асеновград.

Оферти от кандидати за дейността се приемат до 01.02.2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top