Община Козлодуй дава 1.6 млн. лв. за видеонаблюдение

Oбщина Козлодуй инвестира 1,6 млн. лв. с ДДС в система за видеонаблюдение в града и четири села. Това  става ясно от публикувано в Агенцията за обществени поръчки обявление.

Ще се надгради и разшири обхвата на системата за електронно наблюдение. Ще се купят 189 нови камери. От тях 140 броя ще са т.нар. булет камери, а 49 – специализирани за разпознаване на автомобилните номера.

В Козлодуй са определени 46 точки за монтиране на камери, по четири – в селата Хърлец, Гложене и Бутан, и три – в Крива бара.

Избраният да изпълни обществената поръчка трябва да купи и монтира пълен набор – хардуер и софтуер, за надграждане на системата за видеонаблюдение. Ще има задача да осигури висока надеждност и сигурност на мрежата.

Изпълнителят трябва да изгради и предостави комуникационна свързаност до централните съоръжения на съществуващата система, разположени в общината, както и да осигури свързаност до втория Мониторинг център в РПУ-МВР Козлодуй.

Трябва също да осигури възможност за добавяне на услуга Smart City модул за метеорологичен контрол, от който да се получава информация в реално време за метеорологичната обстановка в Козлодуй и прогноза за следващите поне два дни.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top