EVN ще строи диспечърски център за 3,8 млн. лв. в Пловдив

EVN ще строи диспечърски център за 3,8 млн. лв. в Пловдив. “Електроразпределение Юг”, част от групата на австрийското енергийно дружество EVN, ще инвестира в построяването на нова административна сграда в Града под тепетата. Тя ще бъде използвана за целите на диспечърски център.

Дружеството е открило обществена поръчка за изграждането на новото звено, като прогнозната стойност е 3,2 милиона без ДДС. Заложеният период на изграждане на административната сграда е 2 г. 

Фирмите ще могат да подават оферти до 15 март, а изборът на кандидат ще бъде направен въз основа на два критерия – ценово предложение, която формира 75% от крайната оценка, и технически параметри.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top