Община Дупница ще подменя селски водопроводи


Община Дупница обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за подмяна водопреносната мрежа в село Яхиново.  Стойността й е 1 591 603,27 лева без ДДС.

Около 5,6 км е водопроводна мрежа, която ще бъде подменена изцяло с нова за до 180 календарни дни. В открито заседание от 11 часа на 6 март ще станат ясни кандидатите.

Това е третото голямо село заедно със Самораново и Бистрица, където се предвижда подмяна на водопроводи, като общата стойност на предвидените дейности за трите села надхвърля 5 млн. лева. За Бистрица и Самораново през следващата седмица ще бъда отворени подадените оферти.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top