Община Стара Загора инвестира 1 млн. лв. в дарен имот

Община Стара Загора инвестира 1 млн. лв. в дарен й през 2016 г. имот в центъра. След ремонт строената през 30-те години на миналия ХХ век къща ще бъде превърната в културен център за талантливи деца.

Проектът е дело на столичното бюро „Новиза“ с водеща арх. Правдомира Алексиева. Той предвижда на  първия етаж да бъде обособена концертна зара с 48 места. Общата разгърната площ на сградата е 1265 кв.м. Данъчната оценка на сградата преди даряването й на община Стара Загора е възлизала на 1 006 239 лв. По предварителни пресмятания на специалистите за обзавеждането след ремонтите ще бъдат необходими още минимум 500 000 лв.

Обществената поръчка за реализацията е спечелена от старозагорското „Зарастрой“ ООД, което предложи оферта от 753 974 лв. без ДДС. Строителният надзор  се осъществява от харманлийската „Екип МГ“.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top