Община Пловдив пусна поръчка за нова забавачка

Община Пловдив обяви обществена поръчка за нова детска градина. Забавачката ще бъде на ул. „Богомил“ в града. Прогнозната стойност на поръчката е близо 1,8 млн. лв. без ДДС. Тя е част от проект на ОП „Региони в растеж“ за изграждане и обновяване на училища,  детски градини и ясли в Пловдив.

Изпълнителят ще трябва да построи новата забавачка за не повече от 80 дни.

Срокът за получаване на оферти за участие е 8-ми април 2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top