Община Димитровград с поръчка за допълнително водоснабдяване

Община Димитровград обяви обществена поръчка за допълнително водоснабдяване на село Крепост и промишлената зона в района.

Поръчката включва инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор.

Прогнозната стойност е 478 000 лв. без ДДС. А продължителността на поръчката е 180 дни.

Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 14 март.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top