Община Хасково ще търси изпълнител за ремонт на зала за борба

Община Хасково спечели проект, благодарение на което ще бъде ремонтирана залата за борба на стадион “Младост”. Проектът е по “Красива България”. Общата му стойност е 141 378 лева.

Предстои обявяването на  обществена поръчка за избор на фирма изпълнител на строителните дейности.

Средствата ще бъдат вложени в пълно обновяване на залата по борба. Предвидена е нова настилка във всички помещения в сградата. Цялостен ремонт ще се направи на санитарните помещения. Със средствата от спечеления проект ще се подмени електрическата инсталация.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top