Община Пловдив дава 70 хил. лв. за осветление


Община Пловдив ще инвестира 70 000 лв. в нови стълбове за осветлението по парковете. Оферти за обявената обществена поръчка се набират до 8 март.

Изпълнителят ще бъде избран при равна тежест на критериите цена и срок на доставка.

От кандидатите се очаква да имат опит в същата дейност и да са изпълнили договор на същата стойност в последните 3 години.

Постъпилите предложения ще бъдат отворени на 11 март.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top