Община Асеновград дава 70 000 лева за канцеларски материали

Община Асеновград ще даде 70 000 лева без ДДС за канцеларски и печатни материали и дребно офис оборудване до края на годината.

Обявена е обществена поръчка по две обособени позиции.

Сред материалите и оборудването са копирна, принтерна, цветна, факс и други видове хартия, коректори, лепила, моливи, ножици, перфоратори, пликове, баджове, батерии, визитници, бели и коркови дъски, калкулатори, кошчета за отпадъци, кърпички за почистване на компютър, макетни ножове, маркери, тиксо, флумастери, фолио, химикали, чанти за документи, шредер, кламери, папки, азбучници, класьори.

В документацията се посочва, че доставките ще се извършват периодично. Договорът ще е със срок 12 месеца. Офертите ще бъдат отворени днес – 8 март 2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top