По сигнал на КАБ спряха некоректна поръчка


По сигнал на Камара на архитектите в България (КАБ) е прекратена обществена поръчка на ДП „Пристанищна инфраструктура“ Бургас. Tя е с предмет: „Изработване на работен проект за „Свободна зона за публични дейности в тила на 7-9 к.м.““. С основна цел изготвяне на Генерален план на Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

Камарата бе уведомена за наличие на неприемливи условия в тази обществена поръчка от свои членове и изпрати сигнал до компетентните органи и до възложителя.

Сезирани бяха Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

Агенция за държавен финасов контрол и Агенция за обществени поръчки.

В резултат, възложителят прекрати поръчката, като се съобрази с изложените от Kамарата аргументи.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top