Строят нов мост над Бели Осъм в Троян

Строят нов мост над Бели Осъм в Троян. Шефът на АПИ Георги Терзийски подписа договора за строителен надзор при изграждането на моста и на пътна връзка за Троянския манастир и Орешак.

През миналата година, след обществена поръчка, беше възложено изпълнението на строителните работи. Инвестицията е за 2 249 993,77 лв. с ДДС, а средствата са от бюджета на агенцията. Строителният надзор ще осъществява “Пътконсулт 2000” ЕООД. Договорът им е за 58 800 лв.

С изграждането на новия мост над река Бели Осъм в Троян и на пътната връзка между пътя Троян – Ловеч и пътя Троян – Орешак транзитният трафик ще се изнесе от центъра на града и ще преминава през източния му край. Новото съоръжение ще бъде с дължина 43,2 метра. Ще се рехабилитират и 100 метра от съществуващия път Троян – Ловеч. Отсечката е при входа на Троян и съвпада с улиците “Васил Левски” и “Крайречна” в града.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top