Община Пловдив обяви поръчка за спортна зала

Община Пловдив обяви обществена поръчка за строежа на многофункционална спортна зала в двора на ЕГ “Иван Вазов”. Предметът на поръчката е избор на изпълнител, а прогнозната й стойност е малко над 1 млн. лв. с ДДС.

Новата зала ще е с площ от 885 кв. м. и ще е за 200 седящи места. Ще се използва за физически занимания и ще разполага с комбинирано игрище за баскетбол и волейбол. Предвидени са и съблекални за мъже и жени. Ще има топла връзка с гимназията.

Сградата е проектирана с метална носеща конструкция: колони, греди и фасади от трислойни панели.

Оферти се приемат до 16 април, а на следващия ден ще бъдат отворени.

Срокът за изпълнение е 300 дни. Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодната оферта. Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник при определяне на оценката, е 100.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top