АПИ пусна поръчка за строителен надзор на АМ “Хемус”

АПИ  стартира обществена поръчка за избор на строителен надзор при изграждането на автомагистрала “Хемус”. Става дума за участъка от пътен възел “Боаза” до пресичането с път I-5 Русе – Велико Търново.

Общата индикативната стойност на поръчката 22 427 600 лв. без ДДС.

Тръжната процедура е в две обособени позиции. Срокът за подаване на офертите е до 17,30 ч. на 16 май.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top