Община Дупница с поръчки за депо за смет

Община Дупница обяви обществени поръчки за повече от 300 000 лева за изграждането на регионалното депо за отпадъци край село Джерман.

Предвижда се в депото да се обработват отпадъците на шест общини от региона – Кюстендил, Дупница, Сапарева баня, Бобов дол, Невестино и Трекляно.

Първата от обществените поръчки, която е за 250 000 лева, е за техническа помощ за управление на проекта, проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница-Бобовдол и Сапарева баня. Срокът й за изпълнение е две години, а изисквания към кандидатите няма. Офертите ще бъдат отворени на 12 април.

Втората поръчка по същия проект е за мерки за публичност и реклама. Тя ще бъде на стойност около 60 000 лева.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top