Община Хасково обяви поръчка за ремонт на спортна зала „Младост“

Община Хасково обяви обществена поръчка за ремонт на спортна зала „Младост“ до едноименния градски стадион. Прогнозната стойност на поръчката е за 103 304 лв. без ДДС.

В залата по борба ще бъде демонтирана сегашната настилка от балатум и ще бъде поставена нова. Стените също ще се ремонтират и боядисат. Ще се монтира нова алуминиева треньорска кабина. Ремонт ще има и в стаите за портиер и ръководител, в складовите помещения, в коридорите и стълбището.

В мокрите помещения и на двата етажа се предвижда разваляне на наличната фаянсова облицовка по стените и очукване на съществуващата варова мазилка, които са в много лошо хигиенно състояние. След това ще се постави нова фаянсова облицовка по стените и нова вътрешна варова мазилка по стени и тавани. Ще се положи и нова настилка от подови керамични плочки. В мокрите помещения се предвижда още демонтаж на сифони, тоалетни мивки и клекала и монтаж на нови.

Всички налични дървени преградни стени ще се подменят с нови от гипсокартон, двуслойни. Съществуващите метални прегради в мокрите помещения ще се подменят с нови вътрешни алуминиеви витрини с врати. Предвижда се още подмяна на силовата инсталация и на осветителната инсталация, включително и на два броя eл. табла.

Срокът за приключване на ремонта е 3 месеца, но не по-късно от 18 ноември. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 3 май.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top