Община Хасково с поръчка за коли втора ръка


Община Хасково пусна обществена поръчка за закупуването на три употребявани автомобила.

Прогнозната обща стойност на колите е 66 166 лв. без ДДС.

Единият автомобил ще е с 6+1 места за нуждите на общинска администрация.

Вторият е за Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с 4+1 места и такъв за нуждите на общинско предприятие „Спорт и отдих“.

Офертите ще бъдат отворени на 3 май.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top