Община Девин стяга поръчка за асфалтиране на улици


Община Девин готви обществена поръчка за ремонт на улици. Предстои да се асфалтират всички улици в кв. „Врътлек” по проект. Жилищният комплекс е и с доста санирани блокове.

Одобрен е и нов проект по ОП “Развитие на селските райони” за асфалтиране на улица от квартала към входа на Девин, който да се явява при необходимост и алтернативен втори вход за града, съобщи кметът на Девин Красимир Даскалов. Стойността на проекта е около 1 млн. лв. Предстои да се обяви обществена поръчка и ако няма обжалване може да стартира в най-скоро време.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top