102 хиляди лв. дават за издирване на археологически обекти


102 хиляди лева без ДДС  дава Агенция „Пътна инфраструктура“ за издирване на археологически обекти по трасето на бъдещата автомагистрала ,,Русе – Велико Търново“. Агенцията пусна обществена поръчка за целта.

Срокът за извършване на археологическите проучвания е 35 календарни дни.

Кандидатите могат да подават офертите си до 17,30 ч. на 3 юни т. г. Издирването на археологически обекти е начален етап от археологическото проучване, в който чрез теренни проучвания се разпознават археологическите ценности. В процеса на издирването им задължително се документират всички археологически обекти, структури и следи от древността, независимо от техния вид и хронология.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top