Oтварят офертите за концесията на летище “София”


Oтварят офертите за концесията на летище “София”. През април в Министерството на транспорта бяха депозирани пет предложения от консорциуми, желаещи да участват в наддаването.

Днес транспортният министър Росен Желязков ще обяви параметрите на конкретните оферти и ще открие процедурата по определяне на концесионер за столичното летище.

Условията на концесията предвиждат аерогарата да бъде отдадена за 35 години. През първите 10 от тях, концесионерът ще трябва да изгради трети терминал на летището и да вложи в него поне 600 милиона евро.

Държавата ще трябва да получава ежегодни възнаграждения в размер на не по-малко от 15 милиона лева или 10% от общите приходи на концесионера.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top