Столична община ще ремонтира фасадата си

Столичната община обяви обществена поръчка за ремонт на фасадата на сградата си на ул. “Оборище” 44. Тя е на стойност 368 хил. лв. На същия терен се помещават и сградите на 129 ОУ “Антим І” и 164 Испанска езикова гимназия.

Сградата, в която се помещават много общински дирекции, също е била строена за училище. Тя е проектирана от едно от най-изтъкнатите архитектурни бюра в София в началото на ХХ век – “Фингов – Ничев – Юруков”.

През 1911 г. бюрото печели поръчка за строеж на училищни сгради и проектира 8 училища – различни образци на сецесиона. Сред тях е и Основно училище “Екзарх Антим I” – сега административна сграда на Столичната община.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top