Община Пловдив дава 55 хиляди лв. за паркинг система

Община Пловдив обяви обществена поръчка за доставка, монтаж, гаранционна поддръжка на автоматизирана паркинг система и система за визуализация на свободните паркоместа за паркинга на Колодрума.

Прогнозната стойност на поръчката е 55 000 лева без ДДС.

Всички компоненти на автоматичния вход, маркировка, обозначение и осветление трябва да са разположени по начин оптимизиращ бързото действие на системата. Това трябва да гарантира минимална пропускателна способност от 150 автомобила на час за всеки вход/изход.

Оферти се приемат до 20 май, а ден по-късно ще бъдат отворени.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top