АПИ обяви търг за пътна маркировка

АПИ обяви и търг и за дългосрочни договори за пътна маркировка.

Общата сума, която агенцията е предвидила, е 63 млн. лв., като я е разделила поравно за всеки район в страната – по 10.5 млн. лв. за шестте региона.

Договорите по поръчката вече се сключват за пет години вместо за четири, както е било досега.

Кандидатите могат да подават оферти само за две от шестте обособени позиции и ако ценовите им оферти надвишават прогнозната стойност, ще бъдат отстранени.

 Крайният срок за подаване на оферти е 17 юни.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top