Община Хасково с поръка за укрепване на брега р. Марица


Община Хасково пусна обществена поръчка за поддържане на десния бряг на река Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения в зоната между селата Великан и Ябълково.

Прогнозната стойност е 1 504 750 лв. без ДДС.

Средствата са по спечелен от областна администрация проект по трансграничното сътрудничество с Гърция.

Целта е да се укрепи брегът при шахтови кладенци от №29 до №36, от които се черпи питейна вода за Хасково. Предвижда се премахване на острови, за да се възстанови основното течение на реката откъм левия бряг и подобряване проводимостта на реката. Ще се отпуши засипаният с трошен камък десен ръкав на реката под моста на магистрала „Марица“, намиращ се малко по-надолу по течението.

Продължителността на поръчката е 90 дни.

Офертите ще бъдат отворени на 6 юни т. г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top