Община Хасково обяви поръчка за ремонт на спортни площадки

Община Хасково обяви обществена поръчка за ремонт на спортни площадки на три училища, съобщават от кметството.

Поръчката е разделена на три обособени позиции. Предвидени за ремонт са игрищата на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, ОУ „Христо Смирненски“ и СУ „Васил Левски“.

Максималната стойност на обществената поръчка по обособена позиция №1 – Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна площадка за футбол и баскетбол в двора на Езиковата гимназия не може да надвишава 161 875 лв. Ремонтът на площадката за волейбол и баскетбол в двора на „Христо Смирненски“ е на същата стойност, а този в двора на „Васил Левски“ е до 122 500 лв. Парите са от общинския бюджет.

Общият срок за изпълнение е от 70 до 90 календарни дни. Срокът за подаване на оферти от участниците в обществената поръчка е 24 юни.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top