Сменят уличните лампи с LED в селата в Марица


Сменят уличните лампи в селата на община Марица с нови светодиодни (LED) и ще бъде инсталирана съвременна система за управление на уличното осветление.  Обществената поръчка за избор на изпълнител е за 2 676 472,57  лв. без ДДС.

Става дума за селата Бенковски, Войводиново, Войсил, Граф Игнатиево, Динк, Желязно, Калековец, Костиево, Крислово, Маноле, Манолско Конаре, Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, Труд, Трилистник, Царацово и Ясно поле.

Осветлението във всички села трябва да бъде подменено до 3 години.

Оферти се набират до 24 юни 2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top