Ремонтират 22 улици в 6 села

Ремонтират 22 улици в 6 села в община Самуил това лято. Местната управа на най-малката разградска община обяви намерението си да обнови 11 улици в общинския център и още толкова в селата Владимировци, Ножарово, Голяма вода, Хърсово и Кривица.

611 хиляди лева е стойността на обществената поръчка, а средствата са осигурени от местния бюджет. На 13 юни ще бъдат отворени офертите на фирмите, които искат да извършат ремонта. Кметството заяви, че критериите, по които ще се избере изпълнител, са два – цена и технически характеристики, като определящо значение ще има ценовато предложение, което  носи 60 от възможните 100 точки.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top