Застраховка “Гаранция по договор” от Лев Инс – финансова защита и сигурност в бъдещето

лев инс гаранция по договор

В България застрахователната култура все повече нараства. Едновременно с това нараства и търсенето на застрахователни покрития в различни сфери. ЗК „Лев Инс” отговаря  на това търсене като не се ограничава само до предлагане на масовите застрахователни продукти, а се стреми да въвежда и
все по- иновативни и разнообразни продукти  на нашия пазар. Натрупвайки опит от есента на миналата година, компанията предлага един усъвършенстван и доразвит продукт на пазара – „Гаранция по договор“.

Застраховка Гаранция по договор

Застраховка „Гаранция по договор”, или така нареченият „Застрахователен бонд” е вид обезпечение по конкретен договор. Аналог е на паричен депозит или банкова гаранция в качеството им на обезпечение. Продуктът е адаптиран  за нуждите на българския пазар и предоставя възможност за висококачествени услуги към широк кръг клиенти, отговорни за изпълнението на задълженията си по Договор за възлагане на изпълнението на конкретен проект или извършването на определени дейности.

В България, възможност за ползването на застраховка като обезпечение по договор, включително и такива по обществени поръчки, се предоставя с приемането на промените в Закона за обществените поръчки през 2016 г. От тогава до сега, застраховката бързо се налага като най-предпочитания инструмент за обезпечаване на договори, предвид удобството за клиента.

Основните конкурентни предимства на застраховката са:

  • Удобна, лесна и бърза процедура по сключване;
  • Индивидуални  решенения за всеки клиент, разработени от екип професионалисти;
  • Финансова стабилност и  обезпеченост  за застрахования;
  • Надеждно партньорство между ЗК “Лев Инс и застрахования;
  • Защита на интересите на застрахования;
  • Сигурност в бъдещето!

Основни видове гаранционни покрития:

  • Гаранция за авансово плащанепокрива авансово предоставените средства, съгласно договора между застрахования и бенефициента;
  • Гаранция за добро изпълнениепокрива риска от неизпълнение или некачествено изпълнение на задължения на застрахования в размер до 5% от стойността на договора при обществени поръчки.

ЗК „Лев Инс” АД полага изключително стабилни основи за развитието на тази продуктова линия в своя портфейл и като компания, която винаги се стреми да отговаря на нуждите и да прилага проактивен подход при превенцията на рисковете за своите клиенти, по естествен и логичен начин успя да се наложи сред лидерите на пазара за този продукт.

Броят на сключените от компанията застраховки „Гаранция по договор”, продължава да расте и  към момента . През 2019 година, дружеството си е поставило за цел да развие успешна кампания за информираност на обществото и достигане на лидерска позиция и в този сегмент на застрахователния пазар!


top