Дневен център за хора с деменция правят в Смолян

Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция в сградата на бившия Тубдиспансер ще бъде изграден в Смолян. Проектът е на обща стойност 553 159 лева, които са осигурени от Оперативна програма „Региони в растеж“, а срокът за изпълнението му е 2 г. Според данни от Регионалната здравна инспекция в община Смолян има 52-ма души с основна диагноза деменция.

Обществената поръчка за възлагане на строително-монтажните работи за преустройство и ремонт е стартирана. Тя е с прогнозна стойност 470 400 лв. с ДДС. Предвидена е също и доставка на ново оборудване и обзавеждане.

Според ръководителя на проекта инж. Йордан Щонов по този начин ще се осигури подкрепа на семействата, в които има възрастни с увреждания, като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за тях. Предвижда се капацитетът на услугата да е до 40 потребители.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top