Община Хасково купува нови коли

Община Хасково обяви обществена поръчка за закупуване на нови леки автомобили.

Едната кола е с брой места 6+1 и ще е за нуждите на общинска администрация. Другата е с 4+1 места за Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Включено е и гаранционно сервизно обслужване на автомобилите за 5 години или 200 000 км пробег (което настъпи първо).

Прогнозната стойност е 65 000 лв. без ДДС. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 23 юли.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top