КЗК наказа фирми за картел при обществена поръчка

КЗК санкционира три пазарджишки фирми за картел с цел манипулиране на обществена поръчка в oбщина Пещера чрез мнима конкуренция, съобщават от контролния орган. Конкурсът е за услуги по печатна и външна реклама, връзки с обществеността и публичност с 9 обособени позиции.

Проведен е от декември 2016 година. Наказаните участници са „Фейс консулт“, „Кабле системс“ и „Кристи 91“. Проверката срещу тях е започнала след сигнал за нередности около процедурата, подаден от зам.-министър на регионалното развитие до КЗК. Управител и едноличен собственик на капитала на „Фейс Консулт“ е Делчо Генчев, на „Кабле системс“ – Красимир Стоянов, а на „Кристи 91“ – Стефка Стоянова.

Проверката на комисията установява свързаност между дружествата, което и видно и от представените от тях писмени становища. Делчо Генчев и Красимир Стоянов са били съдружници в друга фирма – „Джи Ти Ес-Лед,през 2013 и 2014 година, а вторият предприемач е съпруг на Стефка Стоянова.

Заедно с техните фирми е имало и четвърти участник – „Инфо трейнинг“. Комисията по провеждане на конкурса не разглежда тази оферта, а предложенията на „Кабле системс“ и „Кристи 91“ не са допуснати до оценяване, тъй като в представените от тях технически приложения им не било посочено за коя позиция се отнасят. Единствен участник с отговаряща на критериите оферта остава фирма „Фейс консулт“, на която е възложено изпълнението.

В документи на двете отхвърлени фирми експертите откриват идентични грешки – „софтуарни“ вместо „софтуерни“, „измерзване“ вместо „измерване“, „възможителя“ вместо „възложителя“, по два интервала или липса на пауза на едни и същи места между думите, както и еднакви текстове.

Съмнителни прилики са открити и в трите участвали предложения, включително това на победителя „Фейс консулт“. Карето с цената за изпълнение на договора, например, очевидно е пренесена с копи-пейст и в трите комплекта документи – сумите са едни и същи, и в трите има скоби на мястото на наклонена черта, както и погрешно изписване „шестедесет“ вместо „шестдесет“, „четирстотин“ вместо „четиристотин“, „четирдесет“ вместо „Четиридесет“ и още редица технически грешки и изпуснати навсякъде едни и същи думи, както и съвпадащи шрифтове и удебелени части от текста. 

Освен това за 7 от 9 обособени позиции и трите фирми са предложили абсолютно еднакви цени. И не на последно място – трите комплекта са подадени по едно и също време, в рамките на по-малко от 30 минути, на 23 декември 2016 година между 9,34 часа и 9,50 часа.

Според КЗК, целта на трите фирми е била да предопределят победител в поръчката като две от дружествата са участвали като мними конкуренти, подавайки идентични технически оферти, които не отговарят на изискванията на общината. И на тримата участници са наложени глоби по 7 040 лева.

Санкционираните фирми могат да обжалват решението на КЗК пред Административния съд в 14-дневен срок.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top