Нови тролеи и е-автобуси купуват във Враца


Нови 9 тролейбуса и 13 електрически автобуса ще закупи общинското дружество „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 21,8 млн. лв. без ДДС.

Разделена е на две обособени позиции.

Тролеите трябва да са с дължина 12 (+/- 1) метра. Прогнозната стойност за тях е малко над 9 млн. лв. Със същата дължина трябва да са и е-автобусите, като те се закупуват със зарядни станции към тях. За автобусите фирмата разполага с 12,7 млн. лв.

 Средствата са осигурени по линия на „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ Критериите за избор са два: управление на риска с тежест 50% и цена 50%.


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.
top