Oбщина Пловдив търси строители на „Модър – Царевец”


Oбщина Пловдив ще прави допитване до строителни фирми за подлез “Модър – Царевец”. Това е новото изискване по Закона за обществените поръчки. Има два варианта за мини “референдум”. Единият е администрацията да се обърне към определени фирми, които да дадат препоръки за строителството на подлеза. Вторият е препоръките да се събират с обявление в сайта.

Засега решение за “Модър – Царевец” не е взето. Изграждането на пътната връзка между районите “Южен” и “Западен” под жп линията и разширението двете улици претърпя провал. Общината два пъти обявяваше търг за обществена поръчка. На първия нямаше нито един кандидат, на втория се яви само една фирма от Варна, но комисията не я хареса. Така подлезът отиде “във фризера”, въпреки че за тази година в бюджета бяха планирани 1 млн. лева за дългоочаквания обект.

За подлеза под жп линията и разширението на ул. “Модър” до Коматевско шосе и на “Царевец” до бул. “Хаджи Димитър” се дават 9 875 000 лева без ДДС, или с включен данък близо 12 милиона. В бранша считат, че цената е занижена, и за сравнение дават пл. “Централен”, който е приблизително със същата стойност. Втората причина за липсата на интерес към обекта е инженеринг, при който избраната компания тепърва трябва да изготви нов идеен и инвестиционен проект и да мине през деветте кръга на ада, докато го съгласува с всички инстанции. Строителите коментират, че идейният проект е подготвен преди 10 години и досега Община Пловдив можеше да го има и в работен вариант.

Изискванията към изпълнителите, записани в поръчката, са високи. Кандидатите трябва да представят списъци на проекти, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, и на подобни обекти за пет години. За проектиране и строителство се дават 1095 дни срок.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top