Санират още 12 блока в Хасково

Санират нови 12 блока по националната програма в Хасково, съобщават от общината.

Проведена е обществена поръчка, обособена в 10 позиции. За осем от тях са сключени договори с фирмите изпълнители. До седмица ще бъдат сключени и другите два договора, докогато се очаква спечелилите фирми да представят необходимите документи.

Досега в Хасково са саниирани 88 сгради. Това са блокове, за които има издадени разрешителни за ползване. Разрешителните са 86, защото има два случя на блокове с по две сдружения на собствениците, които притежават жилища в две залепени една до друга сгради. В тези случаи двата блока са обединени в една позиция в обществената поръчка. В общия брой санирани сгради са включени и приравнените към националната програма проекти.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top