Община Пловдив стяга нова поръчка за “Модър – Царевец”

Община Пловдив ще обяви нова обществена поръчка за реализацията на дългочакания проект “Модър – Царевец”.

До тук се стигна след като само една фирма – варненската „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“, беше подала документи за участие в процедурата. Тя обаче не беше одобрена, защото не отговаряше на заложените в документацията критерии.

Реализацията на пътната връзка, която трябва да осигури директна връзка между районите “Южен” и “Западен” в Пловдив, е на стойност 12 милиона лева с ДДС.

Пробивът ще се намира под жп линията в квартал “Смирненски”, а парите, нужни за изпълнението на проекта, ще бъдат осигурени от общинския бюджет в рамките на три години.

Според кмета на града, в създадалата се ситуация, стойността на новата обществена поръчка ще е с 1,5 милона лева повече.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top