Жалба спря процедурата за ОУП на Хасково


Жалба до КЗК спря процедурата за Общия устройствен план на Хасково. Временно е спряна процедурата за възлагане на обществена поръчка за изработването на Общ устройствен план на община Хасково, включващ екологична оценка и оценка за съвместимост.

На 19 юли е получено уведомление за образувано производство пред Комисията за защита на конкуренцията, образувана по жалба срещу решение на кмета на община Хасково относно процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка.

С подаване на жалбата е поискано налагане на временна мярка „Спиране на процедурата“, се казва в съобщение на кмета Добри Беливанов.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top