Здравното министерство с поръчка за компютри

Здравното министерство открива процедура за избор на 170 компютърни конфигурации с инсталирана операционна система. Те са за нуждите на разкритите филиали към центровете за спешна медицинска помощ по Закона за обществените поръчки.

Стойността на поръчката е до 255 000 лв.

Решението е в изпълнение на проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния”, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Срокът за подаване на офертите е до 30 август 2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top