Столична община обяви поръчка за сметосъбиране и почистване

Столична община обяви най-голямата си обществена поръчка – за сметосъбиране и почистване. Бюджетът е почти 436 млн. лева с включено ДДС за пет години.

Поръчката е разделена на седем обособени позиции, които включват отделни зони на София. Първа зона обхваща районите „Средец”, „Лозенец”, „Студентски”, втора зона – „Искър”, „Панчарево”, „Кремиковци”, трета зона – „Изгрев”, „Слатина”, „Подуяне”, четвърта зона – „Илинден”, „Надежда”, „Сердика”, пета зона – „Банкя”, „Връбница”, „Нови Искър”, шеста зона – „Люлин“ и „Красно село“, и седма зона – „Възраждане”, „Оборище”, „Триадица – център“ между булевардите: „Витоша”, „Патриарх Евтимий”, „Христо Ботев” и ул. „Позитано”.

Поръчката не обхваща районите „Витоша“, „Красна поляна“, „Младост“.

Дейностите, които влизат в обхвата на поръчката, са събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и други места за обществено ползване и зимно почистване и поддържане на улици и други места за обществено ползване.

Бюджетът по първата обособена позиция е в размер на над 68,4 млн. лева без ДДС. За втора зона индикативният бюджет е малко над 60,6 млн. лева, за трета – 57,36 млн. лева, за четвърта – 50 млн. лева, за пета – почти 40 млн. лева, за шеста – почти 41,7 млн. лева, и за седма – почти 45,3 млн. лева.

Срокът за приемане на оферти е 21 август, а отварянето им е предвидено за 22 август.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top