Община Добричка с поръчка за Център за мобилни здравни грижи

Община Добричка ще се сдобие с Център за мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, съобщават от кметската управа. Центърът е част от проект за патронажна грижа за 74 възрастни хора с подкрепата на оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”.


Общината обяви обществена поръчка за подготовка на центъра, който ще се помещава в нейната административна сграда. Ще бъдат обновени и помещения в кметствата в селата Паскалево и Житница, в които ще се разположат помощни пунктове. Предвиждат се строително-монтажни дейности, свързани с направата на изолации, подмяна на дограми, осветление, измазване и други.

Офертите на кандидатите за обществената поръчка ще бъдат отворени публично на 26 август в заседателната зала на общината.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top