Депутатите ще учат чужди езици срещу 115 хил. лв.


Депутатите ще изучават английски, немски и френски език. Това става ясно от обществена поръчка за чуждоезиково обучение, публикувана от Народното събрание.

Поръчката е с прогнозна стойност 115 хил. лв. без ДДС и е само за учебната 2019/2020 година.

Депутатите и служителите в парламента ще могат да изучават общ английски, немски и френски език, специализиран английски език за юристи и специализиран английски, немски и френски език за работа с институциите на Европейския съюз.

Според обявлението на парламента курсовете ще се провеждат в групи от най-малко петима и максимум деветима души по два пъти седмично. Часовете обаче задължително трябва да са съобразени с работното време на Народното събрание.

Към чуждоезиковото обучение ще могат да се включат и служителите с никакво или слабо ниво на познаване на езика, тъй като са планирани уроци за придобиване на основно ниво – A1.

Най-високата езикова степен, която ще могат да вземат депутати и служители, е C1. За целта общият брой на учебните часове е 150.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top