НКЖИ с поръчка за ремонт на жп участък


НКЖИ обяви обществена поръчка за модернизация на железопътния участък, свързващ Волуяк и Драгоман, на стойност 345.9 млн. лв. Проектът се финансира по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, заявява НКЖИ в обявлението на поръчката. Отсечката е част от линията, която свързва София със сръбската граница.

Търгът е разделен на два лота. Първият е за модернизацията на 12-километровия участък между Волуяк и Петърч, който включва изграждането на нова гара Костинброд.  Вторият лот включва 20-километрово трасе, свързващи Петърч с Драгоман. Строителството включва изграждане на нови перони за гара Петърч и гара Драгоман и модернизация на съществуващи съоръжения.

В търга се включват строителни работи, проектиране и надзор. Работите по проекта включват също инсталиране на сигнални и комуникационни системи, изграждане на подлези и надлези, както и нови платформи в жп гарите.

Офертите в търга ще бъдат класирани според цената, която оформя 60% от крайната оценка.

Крайният срок за подаване на оферти е 21 ноември. Работите по първия и втория лот се очаква да приключат съответно след 42 и 48 месеца.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top