Община Пловдив търси фирма за ободряващи напитки на “Общинска охрана”


Община Пловдив пусна обществена поръчка за фирма, която да покрие нуждите на ОП “Общинска охрана” – приготвяне и доставяне на храна и ободряващи напитки.

Предметът на поръчката е предоставянето на услугата кетъринг – приготвяне и доставяне на храна и ободряващи напитки за нуждите на работниците и служителите на ОП “Общинска охрана“, извършващи дванадесетчасови нощни и дневни работни смени, като ежедневните доставки следва да се извършват по местонахождението на обектите на ОП “Общинска охрана“, съгласно предварително подадена седмична заявка. Прогнозният брой на служителите дневна смяна е 52 (петдесет и двама) души, а на служителите нощна смяна – 62 (шестдесет и двама) души, посочват общинарите.

Прогнозната стойност на услугата е  50 000 лв. без ДДС, а крайният срок за кандидатстване е 26.09.2019г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top