Обновяват Клептуза с близо 2.2 млн. лв.

Емблематичният за Велинград парк около езерото Клептуза ще бъде обновен, като в него ще бъдат вложени близо 2.2 млн. лв. Това става ясно от публикуваната на сайта на общината в града обществена поръчка. Тя е за инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи за нов водопровод и реконструкция на съществуващия от Помпената станция „Клептуза“ до шахтата към Пречиствателната станция.

Предвидено е да се направи подмяна на около 60 м тръби между Помпената станция „Клептуза“ и КЕИ „Клептуза“, както и да се направи конструкция за въздушно преминаване над река Чепинска. Освен това ще бъдат изградени около 1336 метра напорен водопровод и да се ремонтира сградата на помпената станция.

Прогнозната стойност на дейностите е 2 198 500 лв. Финансиране не е осигурено, но след сключване на договор с изпълнител oбщината ще търси пари от държавата.

Срокът за изпълнение е 150 дни.

Оферти за участие в публичното състезание ще се приемат до 11 септември.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top