Здравното министерство пусна първа централизирана поръчка на лекарства


Здравното министерство пусна първата централизирана обществена поръчка на лекарства за закупуване на противотуморни препарати за нуждите на лечебните заведения. Тя е на стойност 1 080 909 890.52 лв. без ДДС.

Поръчката включва заявените от болниците лекарства, включени в Списъка на противотуморните лекарствени продукти за лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания, както и по клинични пътеки “касаещи необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати”.

За да има ритмичност в провеждането на процедурите, министерството ще стартира 6 отделни обществени поръчки. До момента са подадени 203 индивидуални заявки от лечебните заведения, регистрирани в системата.

Обобщената заявка съдържа 775 лекарствени продукта, включени в Приложение 2 на Позитивния лекарствен списък.

От здравното ведомство уверяват, че е осигурена сигурна защита срещу хакерски атаки. Финализирани са всички необходими настройки и е стартирано предоставянето на услугата защита от Distributed Denial of Service /DDoS/ атаки.

Останалите обществени поръчки ще бъдат осъществявани поетапно.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top