Избраха кой ще ремонтира кино “Космос”

Избраха пловдивското архитектурно бюро „Тектоника Б“ за победител в обществената поръчка за изработване на идеен проект за ремонта на кино “Космос” за 128 хиляди лева без ДДС.

В конкурса участваха пет фирми като на второ място журито класира Проджект Витае и Обединение АГД. Класираните от първо до трето място проектанти ще получат парични награди, съответно от 10 хиляди, 6000 и 4000 лева. Общината се ангажира да реализира проекта на победителя. 

Жури с председател главният архитект на Пловдив Юлиана Петрова оценяваше внесените пет проекта.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top