КЗК отхвърли жалба за търг за детска болница

КЗК отхвърли жалбата на Камарата на архитектите в България (КАБ) срещу обявената от здравното ведомство инженерингова поръчка за проектиране, строителство и авторски надзор на национална многопрофилна детска болница. Заедно с протеста КАБ поиска и временна мярка спиране на производството. Тя бе отхвърлена по-рано – на 11 септември. Отделно от жалбата на КАБ до здравния министър бе изпратено писмо и от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с искане да проведат работна среща с него, за да обсъдят позицията им. Тя е сходна в голяма степен с жалбата, депозирана пред КЗК.

От Камарата на архитектите твърдят за множество нарушения при откриването на процедурата: за непълно техническо задание; за нарушаване на задължението на възложителя да прогнозира правилно, да планира и проведе обществената поръчка; че избраният ред за възлагане е незаконосъобразен; че е нарушен принципът на свободна конкуренция с обявяването на процедурата като „открита“; че е опорочено решението за откриване на процедурата; че са налице предпоставки за разделяне на поръчката на обособени позиции; че са нарушени правилата на ЗОП за предоставяне на пълен, неограничен, безплатен и пряк достъп до цялата документация; че не са включени в документацията техническите спецификации на поръчката; че са нарушени правилата за определяне прогнозната й стойност; че методиката за оценка е незаконосъобразна; че има дискриминационни критерии за подбор; че са въведени незаконосъобразни клаузи по отношение на авторските права. Всички те са отхвърлени от Антимонополната комисия като решението й съдържа почти 70 страници обстоятелствена част. Прогнозната стойност на обекта е 79 535 000 лв. без ДДС (95,4 млн. лв. с ДДС).ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top