Община Бургас купува 56 електрически автобуса

Община Бургас купува 56 електрически автобуса. Прогнозната стойност на обявената от общинското дружество „Бургасбус“ ЕООД обществена поръчка е 77,3 млн. лв. с ДДС . Тя е разделена на три обособени позиции.

Първата е за доставка и въвеждане в експлоатация на 10 нови 18-метрови електрически автобуса и допълнително оборудване към тях. Максималната сума, предвидена за целта, е 18,7 млн. лв. с ДДС. Втората е за 34 нови 12-метрови електрически автобуси и допълнително оборудване към тях с прогнозна стойност 44 млн. лв. с ДДС. Третата е за 12 нови 9-метрови електрически автобуси и допълнително оборудване към тях с обща максимална цена до 14,5 млн. лв. с ДДС.

Припомняме, че в края на юли месец Общинският съвет на Бургас одобри предложението на кмета Димитър Николов в партньорство с „Бургасбус“ ЕООД да подготвят проект и да кандидатстват за одобрение пред оперативната програма. Собственият принос на общината за проекта е 3 850 000 лева.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top